17.8 C
Pristina
Saturday, April 13, 2024

Buy now

spot_img

Komunat e Kosovës

Deçan
Tel: +381 (0) 390 361 100
http://kk.rks-gov.net/decan


Dragash
Tel: +381 (0) 29 281 543
http://kk.rks-gov.net/dragash


Ferizaj
Tel: +381 (0) 290 329 5555
+381 (0) 290 320 544
http://kk.rks-gov.net/ferizaj


Fushë Kosovë
Tel: +381 (0) 38 536-006
+381 (0) 38 536-611
http://kk.rks-gov.net/fushekosove


Graçanicë
Tel: +381 (0)

Gracanice


Gllogoc / Drenas
Tel: +381 (0) 584 074
+381 (0) 584 353
http://kk.rks-gov.net/gllogoc


Gjakovë

Tel: +381 (0) 390 321-100
http://kk.rks-gov.net/gjakove


Gjilan

Tel: +381 (0) 280 320 781

http://kk.rks-gov.net/gjilan


Hani i Elezit

Tel: +381 (0) 290 385 112
Mob: +377 (0) 44 381 314
http://kk.rks-gov.net/hanielezit


Junik

http://kk.rks-gov.net/junik


Istog

Tel: +381 (0) 39 451 202
http://kk.rks-gov.net/istog


Kamenicë

Tel: +381 (0)
http://kk.rks-gov.net/kamenice


Kaçanik

Tel: +381 (0) 290 380 047
+381 (0) 290 380 005
http://kk.rks-gov.net/kacanik


Kllokoti

http://kk.rks-gov.net/kllokoti


Klinë

Tel: +381 (0) 39 471 036
+381 (0) 39 471 310
http://kk.rks-gov.net/kline


Lipjan

Tel: +381 (0) 38 581-214
+381 (0) 38 581-176
http://kk.rks-gov.net/lipjan


Leposaviq

http://kk.rks-gov.net/ leposaviq


Mamushë

http://kk.rks-gov.net/mamushe


Malishevë

Tel: +381 (0) 29 269 043
http://kk.rks-gov.net/malisheve


Mitrovicë

Tel: +381 (0) 28 532 104
+381 (0) 28 532 925
http://kk.rks-gov.net/mitrovice


Novobërdë

Tel: +381 (0) 38 576 012
http://kk.rks-gov.net/novoberde


Obiliç

http://kk.rks-gov.net/obiliq


Partesh

http://kk.rks-gov.net/partesh


Pejë

Tel: +381 (0) 39 431 157
+381 (0) 39/434-604
http://kk.rks-gov.net/peje


Podujevë

http://kk.rks-gov.net/podujeve


Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 230 900
http://kk.rks-gov.net/prishtina


Prizren

Tel: +381 (0) 29 622 585
+381 (0) 29 241 925
http://kk.rks-gov.net/prizren


Rahovec

Tel: +381 (0) 29 27 60 37
http://kk.rks-gov.net/rahovec


Ranillug

Tel: +381 (0) 280 375 425
+381 280 375 427
http://kk.rks-gov.net/ranillug


Skënderaj

http://kk.rks-gov.net/skenderaj


Suharekë

Tel: +381 (0) 29 271 282
http://kk.rks-gov.net/suhareke


Shterpcë

http://kk.rks-gov.net/shterpce


Shtime

Tel: +381 (0) 290 389 016
http://kk.rks-gov.net/shtime


Viti

Tel: +381 (0) 280 381-723
+381 (0) 280 382-001
http://kk.rks-gov.net/viti


Vushtrri 

http://kk.rks-gov.net/vushtrri


Zubin Potok

http://http//kk.rks-gov.net/zubinpotok


Zveçan

http://kk.rks-gov.net/zvecan

Artikuj të ngjashëm

- Marketing -spot_img
- Marketing -spot_img

Artikujt e fundit

- Marketing -spot_img